facebookpixel

Vad är täckningsbidrag och varför är det viktigt att veta?

Vad innebär täckningsbidrag och hur räknar du ut det på egen hand? Här är en enkel guide som visar hur du gör det.

Kort och gott är täckningsbidrag mycket viktigt för dig att veta ur en ekonomisk synpunkt, speciellt när det är dags att fatta beslut. Det berättar nämligen hur mycket du tjänar på ett projekt efter att alla kostnader har dragits av.

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidrag är det du tjänar på en uppgift när du har dragit av alla kostnader som är kopplad till den, t ex materialinköp och löner. Det hjälper dig att täcka ditt företags fasta kostnader och överskott. Några av de fasta kostnaderna kan t ex vara utgifter som fordon, drivmedel och hyra.

Täckningsbidrag uttrycker helt enkelt hur mycket du tjänar på något. Det visar om du går med vinst efter materialinköp, löner, bensin, parkering och andra utgifter.

Om täckningsbidraget är lågt kan du behöva göra saker för att öka din vinstmarginal, t ex öka ditt pris på material eller arbetstimmar. Därför behöver du ha ett försäljningspris på material som ligger tillräckligt högt över inköpspriset. Du behöver få till en vinstmarginal som är tillräckligt bra för att ditt företag ska gå runt, med vinst.

Så här räknar du ut ditt täckningsbidrag

Täckningsbidraget visar hur mycket du tjänar på något efter att alla kostnader dragits av. Just nu kanske du säljer produkter och tjänster utan att ha en aning om hur ditt täckningsbidrag ser ut? Med denna enkla beräkning kan du få reda på ditt täckningsbidrag:

En exempelberäkning

Här är ett enkelt exempel: du har utfört ett jobb för en kund där du har fakturerat 7103,30 kr. Samtidigt är utgifterna som är kopplade till jobbet till 4701,04 kr.

I det fallet ser uträkningen ut så här: 7103,30 kr – 4701,04 kr = 2402,26 kr.

Täckningsbidraget för jobbet blir alltså 2402,26 kr. Du kan inte påverka löne- och transportkostnaderna, men däremot kan du öka priset på ditt material eller dina arbetstimmar.

Räkna ut täckningsbidrag:

Vad är täckningsgrad?

Täckningsgraden är täckningsbidraget uttryckt i procent. Det berättar hur stor andel av dina intäkter som blir vinst efter att allt är betalat. Det smidiga med att ha det uttryckt i procent är att det blir lätt att jämföra över tid.

När du tagit reda på ditt bidrag är det snabbt och enkelt att räkna ut din täckningsgrad.

Så här räknar du ut din täckningsgrad

Täckningsgraden beräknas genom en ekvation där bidraget omvandlas till procent. För att räkna ut din täckningsgrad behöver du därför först veta vad ditt försäljningspris är och vad ditt täckningsbidrag i kronor ligger på. Täckningsgraden är den procentandel du har kvar när alla är utgifter som är kopplade till ärendet är betalda.

Om du köper ett paket skruvar för 50 kr och säljer det vidare till en kund för 75 kr har du ett täckningsbidrag på 25 kr. Genom att göra så här kan du sedan använda talet för att räkna ut täckningsgraden:

Täckningsgraden ligger alltså på 33%.

Räkna ut täckningsgrad:

Vad är skillnaden på täckningsbidrag och täckningsgrad?

Täckningsbidrag visar hur mycket pengar du har för att täcka de fasta kostnaderna – därför uttrycks det i pengar. Täckningsgrad är i procent eftersom det anger hur stor andel av försäljningspriset som går åt till fastna kostnader som t ex hyror, lön, fordon och annat.

Med Orderstyrning kan du enkelt hålla reda på ekonomin för varje beställning. I appen kan du t ex se både täckningsbidrag och täckningsgrad.

Vad är skillnaden på täckningsbidrag och vinstmarginal?

Ditt täckningsbidrag är inte något du kan ändra på – det anger hur mycket du tjänar på dina varor och tjänster efter att alla utgifter dragits av. Om du vill tjäna mer ska du öka din vinstmarginal, det du tjänar när du säljer material vidare.

Låt oss titta på ett exempel där vi kikar på ett ärende där du har en bestämd vinstmarginal för materialet och arbetstimmarna.

Material (försäljningspris) = 800 kr (vinstmarginalen är 60% av inköpspriset, alltså 550 kr, och vinstmarginalen är 250 kr).

Arbetstimmar (listpris) = 2000 kr (vinstmarginalen är 50% och därför är kostnaden 1500 kr och vinstmarginalen 500 kr).

800 kr (material) + 2000 kr (arbetstimmar) = 2800 kr (det fakturerade priset).

Det gör att den fullständiga vinstmarginalen för ärendet blir 750 kr (250 kr + 500 kr).

Men förutom det finns det också andra kostnader som är kopplade till ärendet, i det här fallet 150 kr till bensin och parkering. Därför ser täckningsbidraget ut så här:

Täckningsbidraget för ärenden ser alltså ut så här:
750 kr (vinstmarginalen) – 150 kr (andra kostnader) = 600 kr.

I detta fall blir det alltså 600 kr över för att täcka löner, hyror och annat. Om du vill tjäna mer på en produkt måste du höja din vinstmarginal.

Om täckningsbidraget inte är tillräckligt högt för att täcka de fasta kostnaderna går företaget med förlust – och du vill så klart uppnå motsatsen istället.

Få full koll på din ekonomi och resten av verksamheten

Vill du ha koll på dina täckningsbidrag och täckningsgrader? Både när det gäller enstaka projekt och verksamheten i helhet? På ett sätt som gör att det är enkelt att få reda på?

Då kan Orderstyrning vara något för dig! Det är ett komplett planeringsverktyg för hantverkare som gör att du får styr på allt som pågår i din verksamhet. Du får koll på såväl ekonomin som dina olika processer, och kommer åt allt oavsett vad du befinner dig. Inga fler sega timmar på kontoret!

Vill du lära dig mer om vad Orderstyrning kan göra för dig? Välkommen att boka en demo där du får en personlig genomgång av systemet. Eller vill du hellre testa själv? Då kan du prova det gratis i 14 dagar utan bindning.

Vill du se hur det fungerar? Beställ en demo utan bindning.

Få en gratis 30 minuters demo och se vad Orderstyrning kan göra för din verksamhet.

Hur kan vi kontakta dig?