facebookpixel

redKnows elektronisk körjournal för OBD är en lättanvänd körjournal framtagen för både små och stora företag.

Körjournalen presenteras i ett enkelt och översiktligt gränssnitt där det är lätt att hitta resorna och lägga till kompletterande information om det behövs.

I körjournalen loggas de uppgifter Skatteverket kräver, inklusive:
♦ start- och stoppadress
♦ mätarställning
♦ datum och klockslag
♦ Möjligheter att göra noteringar för varje resa

Du får kostnadsfri tillgång till en karta med översikt över bilarna (kan väljas bort) samt en mobilanpassad version av körjournalen.

RedKnows körjournal är elektronisk, vilket betyder att all data överförs automatiskt från GPS-enheten i bilen direkt till en server där körjournalen sparas. Du loggar in på ditt företags användarkonto där alla körningar visas.

Vid leverans får du en GPS-enhet samt inloggningsuppgifter till ditt användarkonto som Axtech har förberett. Du behöver endast plugga in den GPS-enheten i bilens OBD-uttag och fylla i bilens mätarställning i körjournalen.

 

Vill du se hur det fungerar? Beställ en demo utan bindning.

Få en gratis 30 minuters demo och se vad Orderstyrning kan göra för din verksamhet.

Hur kan vi kontakta dig?