Orderstyrning används av både små, mellan och stora hantverksföretag

Överskott – Överblick – Orderstyrning

Överblick över den totala ekonomin

Från kalender via order till faktura. Det är de tre byggstenarna som ger dig en överblick på alla uppdrag.

Det börjar med funktionen kalendern som är ett av de viktigaste arbetsredskapen. Här har du överblick över såväl dina egna som dina kollegors alla uppgifter. Det är lätt att flytta runt på till exempel arbetsordrar och avtalade tider vilket skapar en mycket mer effektiv arbetsdag.

Det fortsätter med funktionen order som ger en god överblick över arbetad tid, materialförbrukning samt dokumentation och kvalitetssäkring. När arbetet är slutfört och godkänt är det bara att skicka en digital faktura via e-post till kunden. Det ökar effektiviteten, minskar pappersarbetet avsevärt och förbättrar företagets likviditet.

Med funktionen fakturering rapporterar varje medarbetare sina arbetstimmar direkt i systemet som är kopplat till ordern. När fakturan är klar att skickas är det enkelt att se samtliga transaktioner och väntade intäkter. På så sätt får du full överblick.

Registrering av tids- och materialåtgång

Med Orderstyrnings faktureringssystem minimerar du tidsspill och materialåtgång. Varje medarbetare registrerar sina arbetade timmar och materialförbrukning direkt i systemet.

En snabb och korrekt registrering av tids- och materialförbrukning ger en säker och stabil grund för löneutbetalningar och fakturering.

Förlängs eller utökas uppdraget? Inget problem! I Orderstyrnings faktureringssystem är det fullt möjligt att manuellt lägga in uppgifter om material och tid eller att göra en schemalagd överföring av uppgifter.

Du bestämmer själv hur du vill att registrerad tid visas för dig, fördelad på dag, vecka eller månad. Du kan när som helst få statistik på arbetade timmar eller få det redovisat för varje enskild medarbetare.

Dokumentation – foton, ritningar och kvalitetssäkringsscheman

I Orderstyrning finns din dokumentation sparad på ett säkert sätt.

Det är enkelt att ta fram foton, ritningar och kvalitetssäkringsscheman när du är i behov av att dokumentera vilka material du har använt och att arbetet har utförts korrekt i enlighet med kundens önskemål och gällande lagstiftning. Det är också enkelt att dela bilder och ritningar direkt med kunderna.

Kvalitetssäkringsscheman är integrerade i Orderstyrning och kan fyllas i från en dator eller en mobil enhet. När du kopplar ett kvalitetssäkringsschema till en order stänger du ordern först när schemat är ifyllt och sparat. Schemat finns alltid sparat i ärendet så att du enkelt kan hitta det igen till exempel i samband med en revision eller en reklamation.

Webshop – Gör smartare inköp

Webshopen ger dig en översikt av priserna hos grossisterna. Du beställer dina varor så snart kunden har accepterat erbjudandet. Det är enkelt och snabbt att handla samtidigt som du sparar pengar på dina inköp.

När du klickar på varorna och de hamnar i kundkorgen så hittar webshopen automatiskt den billigaste grossisten.

Touch inköp – varorna kommer att överföras till grossistens webshop. När du konverterar ett erbjudande till en beställning skapar systemet själv en varukorg med de utvalda varorna. Dessa överförs i sin tur till grossistens webshop medan du får ordern som en EDI i din inkorg – med rätt ordernummer.

Integration med andra system

Orderstyrning kan integreras med en rad andra system såsom ekonomi-, löne- och leverantörssystem.

Integration med dina grossister.

Du kan söka och beställa varor samt ta emot EDI:er direkt i Orderstyrning.se.

Integration med ditt ekonomisystem.

När du registrerar en faktura i Orderstyrning överförs den automatisk till Fortnox eller Visma eEkonomi.

Vi hjälper dig att integrera med ledande lönesystem.

De registrerade timmarna säkerställer att medarbetarna får rätt lön.

Integration med GPS-system.

Du får full kontroll över medarbetarnas körning, bränsleförbrukning och körjournaler.

Vad våra kunder säger

”Kundernas förtroende för företaget har ökat och det är också lättare att rekrytera när firman är mer tidsenlig. Eftersom information om tidsrapportering, order och material alltid finns i systemet missar vi aldrig att fakturera.”

Johan Olsson, Elinstallationer Södra Sverige

Orderstyrning har förbättrat och förenklat vår vardag. Jag kan absolut rekommendera Orderstyrning till andra företag. Det spar tid och pengar och man får bättre koll.”

Roland Nilsson, Elians Gotland AB

Okomplicerat pris

349 kr.

Per anställd/mån
12.500 kr. i uppstart