Idén

Läs om hur Carsten Rasmussen kom upp med idén om Orderstyrning

Idén

Mannen bakom Orderstyrning heter Carsten Rasmussen. När hans vän Frank erbjöd honom att följa med och se hur en elektriker arbetade tackade Carsten ja. Det blev startskottet till Orderstyrning.

Under tre månader följde Carsten Rasmussen sin elektrikervän. Han var med under samtliga processer: från det att kunden ringde och bad Frank att komma och titta på en trasig spis till beställningen av en ny motor hos grossisten, montering av motorn och den slutgiltiga faktureringen av uppdraget. Från det första telefonsamtalet tills att pengarna bokfördes kunde det ofta gå 3–4 månader.

Carsten fann ett behov som inte tillgodosågs – ett behov av ärendehantering för hantverkare. Plus en hel del andra funktioner såsom offerter, kalender, fakturering och kvalitetssäkring. Han satte genast igång att bygga ett system som kunde hantera hantverkarens alla processer och resultatet blev Orderstyrning.se version 1.0.

Hans första kund blev givetvis Frank. Precis som andra tidiga kunder var Frank väl medveten om att systemet utvecklades i takt med att han använde det. Carsten var, precis som vi är i dag, mycket lyhörd för kundernas reaktioner och förslag. Han samlade in ris, ros och idéer, och efter ett års tid byggde han ett nytt system som i hög utsträckning baserades på användarnas åsikter och förslag.

Det nya systemet är grundpelaren i Orderstyrning så som det ser ut i dag. Utvecklingen av systemet utgår i hög grad från användarnas önskemål. Allt eftersom nya yrkeskategorier har tillkommit – elektriker, VVS-installatörer, murare och låssmeder för att bara nämna några – finns behov av nya funktioner i Orderstyrning vilket vi nu också kan erbjuda. Det är fortfarande en grundbult att utveckla systemet i dialog med användarna. Du kan också vara med att påverka! Tag kontakt med Orderstyrning så berättar vi mer.