facebookpixel

GPS-spårning av företagets fordon – bra eller dåligt?

GPS-spårning av företagets fordonsflotta ger dig full överblick och bättre styr på körningen och arbetet – men hur kommer medarbetarna att reagera? Kommer de att tycka att det är jobbigt att vara spårade med GPS? Här tittar vi närmare på fördelarna och nackdelarna med GPS-spårning.

Fordonsspårning, fordonsstyrning och flottstyrning

GPS-spårning och andra liknande metoder för att ha koll på företagets fordon brukar kallas för fordonsspårning, fordonsstyrning eller flottstyrning. Orden betyder ungefär samma sak. Det viktiga för dig som företagare är snarare hur det går till.

När fordonsstyrningen sker på ett snabbt och smidigt sätt spar du tid och pengar samtidigt som både medarbetare och kunder blir nöjdare. Med moderna metoder optimerar du dina resurser så att fordonen används på bästa sätt.

Vad säger företagets anställda om GPS-spårning?

Det är ofta de anställdas reaktion som är det största hindret när det gäller GPS-spårning. Många företag fruktar att det skulle kunna uppfattas som övervakning eller misstro från ledningens sida. Men lyckligtvis brukar de problemen snabbt försvinna när systemet väl är på plats.

Fördelar för medarbetarna med GPS-spårning

En del av medarbetarna på företaget kan vara skeptiska till GPS-spårning av fordonen. Därför är det viktigt att kommunicera på rätt sätt kring hur informationen i systemet används.

Du behöver förklara att det inte handlar om misstro, utan om att optimera verksamheten och göra saker på ett smidigare och effektivare sätt. Om du lyckas med det blir det tydligt att tekniken är värdefull och har många positiva effekter – både för dem själva och verksamheten i stort.

GPS-spårning med OS Vehicle

GPS-spårning optimerar verksamheten

När ni vet var varje fordon befinner sig och vem som kör det blir mycket lättare att planera arbetet ute på fältet. Det gör att rätt fordon och rätt medarbetare hamnar på rätt plats. I slutändan sparar ni tid, minskar ned på kostnaderna och får nöjdare kunder.

GPS-spårningen sparar också mycket administrativt arbete, eftersom den automatiskt dokumenterar arbetstimmar, körtid och raster. Mindre tid behöver läggas på kontoret eftersom allt redan automatiskt registrerats i systemet.

Historiken har stor nytta för verksamheten

När någon av dina medarbetare eller partners varit ute på jobb kan ta det ett tag innan kunden hör av sig med eventuella frågor och funderingar. Kommer den som utfört jobbet ihåg hur allt gått till och när det gjorts? I dessa situationer kan det vara bra att ha exakt information att luta dig mot.

GPS-historiken visar snabbt vilka resor och uppgifter som gjorts under vilka dagar, t ex hur mycket tid som lagts på grossistbesök och körning samt när medarbetaren befunnit sig hos kunden. Det blir inga tvivel om vad medarbetarna gjort under de fakturerade timmarna – fokusen kan läggas på arbetet i sig istället för detektivarbete och administration.

Hur många bilar räknas som en fordonsflotta?

En fordonsflotta kan handla om allt från ett fåtal fordon till flera hundra. Men har företag i alla storlekar verkligen nytta av fordonsstyrning?

Ja, definitivt! Oavsett hur många fordon ditt företag har kan flottans användning optimeras genom GPS-spårning och på så sätt spara tid och pengar. GPS-spårningen kan dessutom hjälpa dig att hitta dina bilar om de skulle bli stulna.

OS Vehicle logo - GPS-spårning för företagsfordon

GPS-spårning av fordon med OS Vehicle

OS Vehicle är Orderstyrnings helt egna trackingverktyg där all körning automatiskt sparas ned i systemet. Glöm papper, penna och krångliga Excel-ark – allt görs digitalt! Det blir mindre arbete med administration samtidigt som det sker färre felregistreringar. Den lättillgängliga och korrekta informationen gör att du kan ge dina kunder bättre service.

OS Vehicle gör det enkelt för dig att automatiskt GPS-spåra alla dina fordon. Det går snabbt att komma igång. Systemet kostar endast från 129 kr per fordon och månad och har en 30 dagars gratis provperiod utan bindningstid.

Vill du se hur det fungerar? Beställ en demo utan bindning.

Få en gratis 30 minuters demo och se vad Orderstyrning kan göra för din verksamhet.

Hur kan vi kontakta dig?