Digitaliseringen förenklar administrationen

Elinstallationer Södra Sverige AB började sin verksamhet 2016 och erbjuder alla typer av elinstallationer och relaterad verksamhet. Ägaren Johan Olsson bestämde sig snabbt för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger hantverksföretag som önskar förenkla sin administration.

Såväl yngre medarbetare som många kunder är vana vid sociala medier och digitala verktyg, säger Johan och framhåller att i hans företag behövs inte papperskalender, block och penna, utan det räcker att man har mobilen med sig. Innan Johan valde att lägga hela sin administration i molnet hade han redan ekonomisystemet Fortnox som han var väldigt nöjd med. Detta är integrerat i Orderstyrnings system.

Lösning 

En stor del av bokföringen för inkommande jobb går direkt in i systemet på Orderstyrning.se, sedan behöver Johan endast attestera och därnäst bokförs fakturorna automatiskt i ekonomisystemet. Främst har Johan fått järnkoll på verksamheten; order, fakturor och materialfakturering, priser och hur många mil bilen kört. Han använder också funktionen där man tar bilder direkt i systemet – alla medarbetare kan lätt bild-dokumentera pågående arbete. Det finns fler applikationer som Johan idag inte använder, men utvecklingspotentialen var ändå avgörande för hans val att samarbete med Orderstyrning.se.

Resultat 

Med ett helt molnbaserat program kan Elinstallationer sköta all bokföring utan papper och penna. Kundernas förtroende för företaget har ökat och det är också lättare att rekrytera när firman är mer tidsenlig. Eftersom information om tidsrapportering, order och material alltid finns i systemet missar Johan aldrig att fakturera material och arbete. Han har idag mindre kvällsarbete och mer fritid. Johan framhåller att den aldrig svikande support han får från Orderstyrning är en avgörande faktor för hur nöjd han är med samarbetet.

Med ”Klarpris” jämför vi lätt priser 

Orderstyrning tillhandahåller ett mycket uppskattat verktyg: ”Klarpris” där man direkt i programmet kan jämföra grossistpriser och varutillgänglighet samt göra beställningslistor och beställningar, istället för att använda grossistens webbshop vilket gör att man bara behöver jobba på en plattform. Tjänsten är användarvänlig och lätt att söka och beställa varor i.

Läs mer om företaget på www.elssab.se 

Kontakt

Elinstallationer Södra Sverige AB
BOX 16012
200 25 Malmö

Telefon070-915 54 54