Få ordning på:

Ekonomin

Ekonomin

Orderstyrning.se ger dig god syn i din ekonomi därmed god inblick i dina intäkter och utgifter, Ni får detaljerad överblick över ekonomin i varje enskilt uppdrag.
Du kan dessutom se i detalj intäkterna för var enskild medarbetaresamt hur effektivt arbetstidenanvänds.

Läs mer
Timmar och material

Timmar och material

Läs mer
Dokumentation
Dokumentation

Dokumentation

Du kan dokumentera dina arbetsuppgifter från A till Ö i Orderstyrning.se. Det är enkelt att koppla kvalitetssäkringsscheman till varje enskilt uppdrag, ta bilder eller överföra ritningar. Därefter finns allt säkert sparat i systemet så att du kan ta fram det när du ska dokumentera din tidsåtgång, vilka material du har använt och att arbetet är korrekt utfört.

Läs mer
Systemintegrering

Systemintegrering

Orderstyrning.se kan integreras till ett stort antal system och appar som får ditt företag att hänga bättre samman. Vi kan integrera med grossisterna. Därmed kan du söka efter och beställa varor och ta emot EDI:er direkt i Orderstyrning.se. Vi kan också integrera med ekonomisystem, lönesystem, GPS-system och annat som du behöver i ditt dagliga arbete.

Läs mer